fbpx

Винарна Орбелия , Долината на Струма

Политика за защита на личните данни

Политика на Фамили Партнерс ООД

за защита на личните данни

 

Фамили Партнерс ООД със седалище гр. Петрич, ул. Цар Борис III 68, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160000867, регистрирано по ЗЗДС с BG160000867. Телефон за връзка: 0884 667793;

Е-mail: wine@orbeliawinery.bg
Адрес за контакт – гр. София, ул. Житница 24.

Наричано по-надолу Фамили Партнерс ООД или Администратор.

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Фамили Партнерс ООД  за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на Фамили Партнерс ООД е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите, предлагани от Фамили Партнерс ООД, са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Продажби и други услуги НЕ се предоставят от Фамили Партнерс ООД на непълнолетни лица.

Фамили Партнерс ООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Фамили Партнерс ООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки заявка за регистрация за нашия Електронен Бюлетин през формата на нашия сайт /www.orbeliawinery.bg/ или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Фамили Партнерс ООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки уеб сайта ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем, преследвайки интереса ни да Ви информираме за нашите продукти, специални оферти, новини и събития. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

 

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетител на сайта, собственост на Фамили Партнерс ООД.

Посетител е всяко лице, заредило сайтa, собственост на Фамили Партнерс ООД /www.orbeliawinery.bg/ в уеб браузъра си.

 

Категории лични данни, събирани от Фамили Партнерс ООД:

Статистически: IP address, посетени страници, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.

Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставена информация след запитване.

Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Фамили Партнерс ООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

Срок на съхранение: „Бисквитки“са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 6 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

 

Емейл абонати – newsletter

Тип на личните данни обект на обработка – email.

Цел на обработката – създава се бюлетин, съдържащ списък от абонати, доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на новини, информация за събития, оферти, нови продукти от страна на Администратора. Бюлетинът, генериран от Фамили Партнерс ООД, не използва посредници или външни доставчици на услуга за генериране на бюлетини.
Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Фамили Партнерс ООД.

Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

    Потребители

Клиенти, които са се регистрирали в сайта, собственост на Фамили Партнерс ООД /www.orbeliawinery.bg/

Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail.

Цели на обработването: Отговор на направени запитвания от сайта, собственост на Фамили Партнерс ООД. Автоматично попълване на формите за запитвания, относно Информация за винен туризъм, Генерална информация и Търговска информация от списък с избрани такива.

Срок на съхранение: до 6 години.

Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

    

Кой друг може да получи данните Ви?

Фамили Партнерс ООД като Администратор на лични данни при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от Ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
    Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

За целта ни изпратете имейл на: wine@orbeliawinery.bg със заглавие „Лична информация“.

Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин или да ни изпратите мейл на wine@orbeliawinery.bg със заглавие „Лична информация“.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Фамили Партнерс ООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента от Фамили Партнерс ООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайтa ни.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта www.orbeliawinery.bg.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.